เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเกษตร

          เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อการเกษตร เทคโนโลยีนับว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับเรามาอย่างยาวนาน ทั้งยังมีส่วนฃ่วนทำให้เกิดการพัฒนาทางด้านต่าง ๆ ให้ดีมากยิ่งขึ้นไปด้วย หนึ่งในนั้นคือ เทคโนโลยีชีวภาพ ที่เข้ามาปฏิวัติการเกษตรของไทยเรา ด้วยความที่ว่าอ้างอิงจากหลัก เศรษฏกิจพอเพียง ของพ่ออยู่หัว รัชกาลที่ 9 ที่ส่งเสริมให้ชาวบ้าน หรือ เกษตรกร ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยสืบเนื่องไปถึงการลดการใช้สารเคมีในการปลูกพืชพรรณ จึงทำให้เกิดเป็น เทคโนโลยีชีวภาพ ขึ้นมากนั้นเอง

          ทั้งนี้เอง เว็บไซต์ LOTTOEINK ของเรา จึงจะนำเอาหลักการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งเเบบเดิม เเละ เทคโนโลยีสมัยใหม่ มาเผยเเพร่ให้ทุกคนได้ทราบกัน ซึ่งรวมไปถึงหลักการใช้ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสูตรทำปุ๋ยชีวภาพกำจัดศัตรูพืช หรือ ปุ๋ยบำรุงต่าง ๆ ให้ทุกท่านที่ติดตาม ได้นำเอาไปต่อยอดในกิจการของตน

เทคโนโลยีชีวภาพ มีความสำคัญอย่างไร?

          เทคโนโลยีชีวภาพ มีความสำคัญอย่างไร? ในปัจจุบันนั้น เทคโนโลยีชีวภาพ ได้เข้ามามีบทบาททางด้านต่าง ๆ มากขึ้น ทั้งยังมีการนำมาใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อาหาร การแพทย์ และเภสัชกรรม ที่เด่นชัดที่สุดคือ ในทางการแพทย์และการเกษตร ทั้งนี้เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพได้ก่อให้เกิดความหวังใหม่ ๆ ในการคิดค้นหนทางแก้ปัญหาสำคัญที่โลกกำลังเผชิญอยู่ทั้งทางด้านเกษตรกรรม อาหาร การแพทย์ และเภสัชกรรม โดยจะชีเเจงดังนี้

  •           ความพยายามจะลดประมาณการใช้สารเคมีในเกษตรกรรม ด้วยการคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ที่ต้านทานโรคศัตรูพืช อันจะช่วยลดปัญหาการใช้สารเคมีซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุของปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
  •           ความพยายามจะเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกของโลก ด้วยการปรับปรุงพันธุ์พืชใหม่ ที่ทนทานต่อภาวะแห้งแล้ง หรืออุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
  •           ความพยายามจะเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรของโลก ด้วยการคิดค้นปรับปรุงพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ทนทานต่อโรคภัยและให้ผลิตสูงขึ้น
  •           ความพยายามจะค้นคิดอาหารที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นหรือมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์ต่อผู้บริโภคมากขึ้น เช่นอาหารไขมันต่ำ อาหารที่คงความสดได้นานกว่า อาหารที่มีอายุการบริโภคนานขึ้นโดยไม่ต้องใส่สารเคมี เป็นต้น
  •           ความพยายามจะค้นคิดตัวยาป้องกันและรักษาโรคติดต่อหรือโรคร้ายแรงต่าง ๆ ที่ยังไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล เช่น การคิดตัวยาหยุดยั้งการลุกลามของเนื้อเยื่อมะเร็งแทนการใช้สารเคมีทำลาย การคิดค้นวัคซีนป้องกันไวรัสตับต่าง ๆ ในเชิงพาณิชย์ บริษัทใหญ่ ๆ ของโลกได้คิดค้นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านเภสัชภัณฑ์และเกษตรที่มีคุณสมบัติอันเป็นที่ต้องการของแต่ละสาขาออกจำหน่าย เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ของโลกมากมาย

You missed